Advocaat Generaal: Opleggen alcoholslot blokkeert latere strafvervolging

Advies AG: opleggen alcoholslot blokkeert latere strafvervolging

Als aan een automobilist wegens rijden onder invloed een alcoholslotmaatregel is opgelegd, kan hij daarna niet ook voor het rijden onder invloed voor de strafrechter worden vervolgd.

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Alex Harteveld stelt dit in een advies. Hij schaart zich in zijn conclusie achter de beslissing van het gerechtshof Den Haag in een drietal zaken waarin een alcoholslot was opgelegd.

Het alcoholslot is een maatregel die in het bestuursrecht wordt opgelegd. Volgens de AG is deze maatregel vanwege de zwaarte ervan gelijk te stellen met een strafrechtelijke vervolging en dan geldt het beginsel dat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit mag worden vervolgd (“ne bis in idem”).

Als het advies van de advocaat-generaal door de Hoge Raad wordt gevolgd, dan is na oplegging van de verplichting deel te nemen aan het alcoholslotprogramma een latere strafvervolging voor hetzelfde feit uitgesloten.

Zie voor de volledige tekst van de conclusie 14/04940, ECLI:NL:PHR:2015:8

Zie voor de volledige tekst van de conlcusie 14/05401, ECLI:NL:PHR:2015:9

Zie voor de volledige tekst van de conclusie 14/05402, ECLI:NL:PHR:2015:10