Bijstand door toegevoegde advocaat in Wvggz zaak

Betrokkene had aan de hem toegevoegde advocaat bij herhaling meegedeeld niet door hem te willen worden bijgestaan en dat hij een andere advocaat wenst als sprake is van ‘een serieuze zaak’, te weten een zaak die met een dagvaarding aanvangt. De rechtbank had niet aan deze mededelingen voorbijgaan mogen gaan met de overweging dat er geen juridische grondslag is voor de voorwaarde van een dagvaarding. In aanmerking genomen dat een persoon ten aanzien van wie een zorgmachtiging wordt verzocht niet steeds in staat zal zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen, had de rechtbank zelf betrokkene ervan in kennis moeten stellen dat een procedure als deze niet met een dagvaarding, maar met een verzoekschrift aanvangt, en moeten onderzoeken of betrokkene toevoeging van een andere advocaat wenste. Vervolgens had de rechtbank in haar beschikking van het resultaat van dit onderzoek moeten doen blijken. Het betreffende middelonderdeel slaagt.

Zie de uitspraak van de Hoge Raad:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1273&showbutton=true