Berichten in de categorie: Civiele Cassatie

Wetsvoorstel digitaal procederen; ook in cassatie

Digitaal procederen wordt ook mogelijk in hoger beroep en in cassatie bij de Hoge Raad, als de Tweede Kamer daarmee instemt. De minister van Veiligheid en Justitie heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Naar het wetsvoorstel: wetsvoorstel De Rechtspraak werkt aan vernieuwing van gerechtelijke procedures, de minister zorgt voor de wetgeving die nodig is om de… Lees meer »

Illegal content

In deze zaak, waarin foto’s van een TV-personality, voorafgaand aan publicatie in het blad Playboy zijn uitgelekt en waar Geenstijl.nl naar heeft gelinkt, handelt het principaal cassatieberoep over de toepassing van het citaatrecht uit art. 15a Aw op een uitsnede van een foto, de verhouding tussen auteursrecht en communicatievrijheid en de afwijzing van GS Media’s… Lees meer »

Onrechtmatige daad. Bodemverontreiniging

Schade gemeente in hoedanigheid van grondeigenaar wegens kosten van onderzoek en sanering. Art. 75 Wet bodembescherming laat onverlet dat overheidslichaam op de grondslag van onrechtmatige daad vergoeding van die schade kan vorderen. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:37