Berichten in de categorie: Europees Recht

Recht tot toegang tot de rechter: 6 EVRM

Recht tot toegang tot de rechter: 6 EVRM De Europese Octrooi Organisatie kan zich beroepen op immuniteit van jurisdictie in een geschil met vakbonden. Dit betekent dat de Nederlandse rechter onbevoegd is om te oordelen in het aan hem voorgelegde geschil tussen de Europese Octrooi Organisatie (EOO) en twee vakbonden: de Vakbondsunie van het Europees… Lees meer »

Privacy, belastingheffing en 8 EVRM

Privacy, belastingheffing en 8 EVRM  De Belastingdienst mag voor de controle van rittenregistraties in het kader van privé-gebruik van een auto van de zaak geen gebruik maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Drie belastingplichtigen mogen van hun werkgever een auto van de zaak gebruiken. Zij hebben aangegeven dat zij niet privé in deze auto rijden…. Lees meer »

Hoge Raad zet volgende stap in Effectenlease

Hoge Raad zet volgende stap in Effectenlease; Dexia-affaire. Is een cliëntenremisier die tevens adviesdiensten verricht bij de totstandkoming van de effectenleaseovereenkomst, vergunningplichtig? Art. 3 Richtlijn Beleggingsdiensten 93/22/EEG, art. 7 en 10 Wet toezicht effectenverkeer 1995, art. 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995, art. 41 Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999. Rechtsdwaling? In deze zaken ging het in het… Lees meer »

Nationale rechter niet vrij om oordeel HvJEU ter zijde te stellen

Nationale rechter niet vrij om eigen oordeel in plaats van oordeel HvJEU te stellen. HvJEU heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat erkenning van in geding zijnde beslissing niet wegens strijd met openbare orde kan worden geweigerd. Zelfs indien schending van de merkenrichtlijn door de rechtbank in Sofia een kennelijke schending openbare orde is heeft Diageo niet alle… Lees meer »

Overzichtarrest: immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn

Overzichtarrest: vergoeding immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn Op 10 juni 2011, onder meer in zijn arrest in de zaak nr. 09/02639, ECLI:HR:NL:2011:BO05046, BNB 2011/232 (hierna: het arrest BNB 2011/232), heeft de Hoge Raad aanvaard dat op verzoek een vergoeding van immateriële schade wordt toegekend indien een procedure over een belastingaanslag onredelijk lang… Lees meer »

Verbod houden nertsen rechtsgeldig

Verbod op houden van nertsen toch rechtsgeldig volgens Hof Den Haag , 10-11-2015 Het gerechtshof Den Haag heeft op 10 november 2015 bepaald dat de wet die het houden en doden van nertsen verbiedt rechtsgeldig is. De rechtbank had eerder geoordeeld dat deze wet ongeldig was, maar het hof heeft dit vonnis in hoger beroep… Lees meer »

De AIVD mag advocaten niet tappen

De AIVD mag advocaten niet tappen Den Haag , 27-10-2015 Het gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep bepaald dat de AIVD en de MIVD geen telefoongesprekken mogen afluisteren waaraan een advocaat deelneemt. Dit tappen mag alleen indien op deze vorm van tappen onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend, maar dit toezicht ontbreekt op dit moment. Het… Lees meer »

Mother of German MH17 victim takes Ukraine to human rights court Woman has launched legal prceedings against Kiev for failing to close its airspace

By AFP 12:26AM GMT 30 Nov 2014 The mother of a victim of downed Malaysia Airlines flight MH17 has begun legal proceedings against Ukraine at the European Court of Human Rights, accusing Kiev of failing to close the country’s airspace. The woman, who lodged her complaint at the Strasbourg-based court “last week”, is suing Ukraine… Lees meer »

Prejudiciële vraag HR aan HvJEU over erkenning Bulgaars vonnis in Nederland

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062 (Diageo/Simiramida) De Hoge Raad stelt aan het HvJEU de prejudiciële vraag of de erkenning van een Bulgaars vonnis dat evident in strijd is met het Unierecht, kan worden geweigerd met een beroep op de openbare orde-exceptie van art. 34 sub 1 EEX-verordening, en of hieraan in de weg staat dat… Lees meer »