Berichten in de categorie: Financieel Recht

Advisory Opinion EFTA Court beneficial ownership and General Data Protection regulation

In its decision of 22 December 2020, the EFTA Court issued its Advisory opinion regarding Article 30(1) of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (AML4). The Advisory… Lees meer »

Zorgplicht en rentederivaten

Wat betreft de mededelingsplicht waarvan schending ten grondslag kan liggen aan een beroep op dwaling, is uitgangspunt dat daaraan ook bij een rentederivaat is voldaan indien in algemene productinformatie inlichtingen zijn gegeven waaruit de wederpartij die zich redelijke inspanning getroost, tijdig inzicht heeft kunnen krijgen in de wezenlijke kenmerken en risico’s van dat derivaat. Het… Lees meer »

Prejudiciële vragen over Renteswaps. HR neemt het verzoek van de rechtbank Amsterdam voor het beantwoorden van prejudiciële vragen over renteswaps niet in behandeling.

Zulks naar aanleiding van de conclusie van de AG Wissink en een schikking tussen partijen.  In zijn conclusie behandelt hij de vereisten die kunnen worden gesteld aan de in art. 6:228 BW bedoelde mededelingsplicht van de bank. Deze is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, maar omvat niet een (mogelijk uit de zorgplicht van… Lees meer »

Effectenlease Dexia. Bij directe afname van aanbieder moet belegger zich eerder verdiepen in risico’s van effectenleaseproduct

In het geval van particuliere beleggers die zich wenden tot een onafhankelijke beleggingsadviseur  rust op deze dienstverlener een bijzondere zorgplicht, die onder meer behelst dat hij naar behoren onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van zijn cliënt en dat hij hem dient te waarschuwen voor eventuele risico’s die aan een voorgenomen of… Lees meer »

EBI Global Conference on Banking Regulation

On 21 and 22 February 2019 the European Banking Institute (EBI) organized its 3rd  Global Annual Conference on Banking Regulation at the Goethe University in Frankfurt. The conference was jointly organized with the European Stability Mechanism (ESM) and the Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS). Distinguished speakers from the academia, regulators and the banking… Lees meer »

ESMA reports on accepted market practices under MAR

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published on 16 January 2019 its annual report on the application of accepted market practices (AMP) in accordance with the Market Abuse Regulation (MAR). AMPs are a defence against allegations of market manipulation. In particular, dealings in financial markets which are carried out for legitimate reasons and in conformity… Lees meer »

CP19/2: Brexit and contractual continuity

The financial services contracts regime (FSCR) allows EEA firms to run off their regulated business in the UK, if the UK leaves the EU without an implementation period. This consultation paper sets out details of the FSCR and the rules that the FCA proposes to apply to firms during the regime. Vide : FSCR