Berichten in de categorie: Overig

Het wrakingsverzoek tegen de hele strafkamer van de Hoge Raad is ongegrond.

Het wrakingsverzoek tegen de hele strafkamer van de Hoge Raad is ongegrond. Tot dat oordeel komt de wrakingskamer van de Hoge Raad. Het wrakingsverzoek was gericht tegen de werkwijze van de Hoge Raad, waarin drie of vijf raadsheren een zaak beslissen, maar de overige leden van een kamer (in dit geval de strafkamer) deelnemen aan de beraadslaging over… Lees meer »

Veroordelingen voormalig minister-president van Curaçao en zijn partner definitief

De veroordelingen van de voormalig minister-president van Curaçao Schotte en zijn partner wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad op 27 november 2018  geoordeeld. Ook de opgelegde straffen zijn definitief. Schotte was ten tijde van de bewezen strafbare feiten politicus in Curaçao. Hij richtte de politieke partij… Lees meer »

Privacy verklaring; De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van kracht

Privacy verklaring 1. Privacy Deze privacyverklaring geeft weer hoe Wagemakers Cassatie-advocatuur (“WCA”) uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. Verder welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt op de… Lees meer »

Wetten berechting MH17 ramp naar Tweede Kamer

Berechting MH17 ramp Wetsvoorstellen die berechting in Nederland van verdachten van het veroorzaken van de ramp met vlucht MH17 mogelijk maken, zijn door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. De vragen die de Raad voor de rechtspraak in een eerder stadium in een wetgevingsadvies (pdf, 445,3 KB) heeft opgeworpen, zijn grotendeels beantwoord. Zie ook: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetten-MH17-rechtszaak-naar-de-Tweede-Kamer.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief

Financiële Criminaliteit en bestuursrecht

Op uitnodiging van de Erasmus Universiteit, faculteit Criminologie hield Marcus op 1 februari 2018 een gastcollege over financiële criminaliteit en de rol van het bestuursrecht daarbij. Aan de hand van geanonimiseerde cases werden de verschillen en overeenkomsten tussen beiden soorten van overheidshandhaving besproken. 9a. College Erasmus 2018

Trust Fund for Victims decides to provide $1 million for the reparations awarded to victims in the Katanga case welcomes earmarked donations of €200,000 from the Netherlands

Trust Fund for Victims decides to provide $1 million for the reparations awarded to victims in the Katanga case welcomes earmarked donations of €200,000 from the Netherlands Le Fonds au profit des victimes décide de donner 1 million de dollars pour mettre en œuvre les réparations accordées aux victimes relevant de l’affaire Katanga et salue… Lees meer »

Presentation about the ICC, Présentation de la CPI

English Invited by the Rotary Club, Marcus held a presentation about the main features of ICC proceedings. The International Criminal Court (ICC) investigates and, where warranted, tries individuals charged with the gravest crimes of concern to the international community: genocide, war crimes and crimes against humanity. The Court is participating in a global fight to… Lees meer »

Mein Kamf en de vrijheid van meningsuiting

OM cassatie: Mein Kamf en de vrijheid van meningsuiting  De verkoper van historische exemplaren van het antisemitische boek Mein Kampf, geschreven door Adolf Hitler, is niet strafbaar. De vrijheid van meningsuiting kan op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens alleen worden ingeperkt als daartoe een dringende maatschappelijke noodzaak bestaat. Onder… Lees meer »

Advocaat – Generaal: 80a RO, Hoge Raad casseert

Advocaat Generaal: 80a RO, Hoge Raad casseert Aan zijn nadere bewijsoverweging ligt naar de kern genomen als opvatting van het Hof ten grondslag dat voor het bewijs kan worden gebezigd hetgeen de raadsman van de medeverdachte [medeverdachte] ter terechtzitting in eerste aanleg in diens strafzaak heeft medegedeeld omtrent de betrokkenheid van de verdachte bij de… Lees meer »

Overgangsrecht, bewijsuitsluiting en Salduz

Overgangsrecht, bewijsuitsluiting en Salduz In het middel werd geklaagd over de vraag vanaf wanneer het in HR 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608 neergelegde recht op rechtsgeleerde bijstand tijdens verhoren door de politie geldt. Dat recht geldt vanaf het arrest van 22 december 2015. Uit dat arrest volgt dat en waarom ten aanzien van een verzuim van… Lees meer »