Duits Constitutioneel hof verklaart uitleg Hof van Justitie voor de Europese Unie (HvJEU) ondemocratisch.

Dit is het (historisch unieke) oordeel van het Duitse Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe van 5 mei 2020.

Aanleiding was een betwist opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), waarover aan het HvJEU vragen werden gesteld over de uitleg van Europees recht.

De Duitse hoogste rechter meent -kort gezegd- dat het HvJEU een onbegrijpelijke en willekeurige beslissing heeft genomen. Dat ontbeert de minimale democratische legitimatie, waarmee een fundamenteel belang van Duitsland in het geding is.

Daarmee kwalificeert het Duitse Bundesverfassungsericht de beslissing van het HvJEU als ultra vires. Duitse rechters en instanties mogen niet meewerken aan de uitvoering daarvan.

Het HvJEU heeft hierop gereageerd met een persbericht. Daarin benadrukt het dat zijn beslissingen volgens Europees recht voor nationale rechters bindend zijn.

Zie de beslissing van het Bundesverfassungsgericht:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200505_2bvr085915.html

Zie het persbericht van het HvJEU:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200058en.pdf