Engelstalige uitspraken in maritieme zaken

De rechtbank Rotterdam start deze maand met het regelmatig publiceren van Engelstalige samenvattingen van civiele uitspraken. Dit zullen overwegend uitspraken zijn van de maritieme kamer. Dat is het deel van de rechtbank dat scheepvaart-, vervoers- en internationale handelszaken behandelt.

De relevantie van die zaken strekt zich vaak uit tot (ver) buiten het Nederlandse taalgebied. Door Engelstalige samenvattingen te publiceren kunnen buitenlandse bedrijven, advocaten en wetenschappers op de hoogte blijven van voor hen belangwekkende uitspraken.

De Engelstalige samenvatting is opgenomen als inhoudsindicatie bij het gepubliceerde vonnis (ECLI-nummer hieronder) met als onderwerp bevoegdheid.