Hoge Raad zet volgende stap in Effectenlease

Hoge Raad zet volgende stap in Effectenlease; Dexia-affaire.

Is een cliëntenremisier die tevens adviesdiensten verricht bij de totstandkoming van de effectenleaseovereenkomst, vergunningplichtig?

Art. 3 Richtlijn Beleggingsdiensten 93/22/EEG, art. 7 en 10 Wet toezicht effectenverkeer 1995, art. 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995, art. 41 Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999. Rechtsdwaling?

In deze zaken ging het in het bijzonder om de vraag of een cliëntenremisier tevens als beleggingsadviseur mag optreden en of een effecteninstelling (in casu Dexia) onrechtmatig handelt ingeval zij een cliënt accepteert van een cliëntenremisier die tevens als adviseur is opgetreden.

Hoge Raad:

Een cliëntenremisier die ook adviseert is vergunningsplichtig.

Opereert een clientremisier illegaal door zonder vergunning te adviseren en had de effectenaanbieder hiervan wetenschap of behoorde hij dat redelijkerwijs te weten dan is hij aansprakelijk jegens de particuliere belegger.

Hoge Raad

Hoge Raad

Ga naar de uitspraak:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2015