Meer geld voor rechtspraak

Rondetafelgesprek locatiebeleid: oproep tot meer geld Rechtspraak

Is rechtspraak straks nog wel voldoende toegankelijk? Wat is de ‘maatschappelijke schade’ als in 7 zittingslocaties niet meer alle rechtszaken worden gedaan?
Het zijn 2 voorbeelden van onderwerpen die vorige week tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het locatiebeleid van de Rechtspraak voorbij kwamen. Aanleiding voor het gesprek was het recent gepresenteerde Meerjarenplan Rechtspraak (MJP). Hiermee probeert de Rechtspraak het hoofd te bieden aan een aantal urgente zaken, waaronder door het kabinet opgelegde bezuinigingen. Kamerleden spraken met vertegenwoordigers van rechtbanken, burgemeesters en vertegenwoordigers van betrokken organisaties.
De Rechtspraak heeft diverse keren aangegeven dat alleen als er structureel 52 miljoen euro extra beschikbaar komt, er kan worden gekeken naar andere oplossingen dan de nu voorgestelde.

Voor een uitgebreid verslag, zie rechtspraak.nl.