Hoge Raad fiscale zaak

BNB 2014/122

Hoge Raad fiscale DSC_0578zaak, parallel lopend met de fiscale strafzaak.

Procesbelang.Rechtsmiddel ontvankelijk indien het de indiener in betere positie kan brengen. Wijze van verrekening van voorlopige verliesverrekeningen.

Hoge Raad casseert.

Belanghebbende heeft de zaak bij de Hoge Raad doen toelichten door Marcus Wagemakers

Prejudiciële vraag HR aan HvJEU over erkenning Bulgaars vonnis in Nederland

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062 (Diageo/Simiramida)

De Hoge Raad stelt aan het HvJEU de prejudiciële vraag of de erkenning van een Bulgaars vonnis dat evident in strijd is met het Unierecht, kan worden geweigerd met een beroep op de openbare orde-exceptie van art. 34 sub 1 EEX-verordening, en of hieraan in de weg staat dat tegen dat vonnis in Bulgarije geen rechtsmiddel is aangewend.

Simiramida werd in cassatie bijgestaan door Marcus Wagemakers