Prejudiciële vragen over Renteswaps. HR neemt het verzoek van de rechtbank Amsterdam voor het beantwoorden van prejudiciële vragen over renteswaps niet in behandeling.

Zulks naar aanleiding van de conclusie van de AG Wissink en een schikking tussen partijen.  In zijn conclusie behandelt hij de vereisten die kunnen worden gesteld aan de in art. 6:228 BW bedoelde mededelingsplicht van de bank.

Deze is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, maar omvat niet een (mogelijk uit de zorgplicht van de bank voortvloeiende) waarschuwingsplicht. Verder wordt besproken dat, hoewel nadeel geen vereiste is voor een beroep op dwaling, een dergelijk beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn indien elk nadeel als gevolg van de dwaling ontbreekt.

Tot slot bespreekt de AG dat geen beroep op dwaling kan worden gegrond op een omstandigheid die voor de dwalende irrelevant was.

De voorgestelde antwoorden op de door de Rechtbank Amsterdam aan de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen staan in de nrs. 9.3, 10.44, 10.45 en 11.13 van deze conclusie.

Zie de Conclusie AG:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2019:332&showbutton=true

Effectenlease Dexia. Bij directe afname van aanbieder moet belegger zich eerder verdiepen in risico’s van effectenleaseproduct

In het geval van particuliere beleggers die zich wenden tot een onafhankelijke beleggingsadviseur  rust op deze dienstverlener een bijzondere zorgplicht, die onder meer behelst dat hij naar behoren onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van zijn cliënt en dat hij hem dient te waarschuwen voor eventuele risico’s die aan een voorgenomen of toegepaste beleggingsvorm zijn verbonden, alsook voor het feit dat een door de cliënt beoogde of toegepaste constructie niet past bij zijn financiële mogelijkheden of doelstellingen, zijn risicobereidheid of zijn deskundigheid.

Deze plicht strekt mede ter bescherming van de cliënt tegen het gevaar van een gebrek aan kunde en inzicht of van eigen lichtvaardigheid. Dit brengt mee dat de cliënt in beginsel ervan mag uitgaan dat de dienstverlener die zorgplicht jegens hem naleeft, en dat de cliënt bij een door die dienstverlener geadviseerde constructie minder snel bedacht hoeft te zijn op en zich minder snel eigener beweging behoeft te verdiepen in niet vermelde risico’s dan degene die zich wendt tot een aanbieder van een effectenleaseproduct.

In deze zaak deed zich een andere situatie voor namelijk deze dat de belegger jegens de aanbieder van de effectenleaseovereenkomst belangstelling heeft getoond voor het aangaan van een dergelijke overeenkomst – in dit geval na te zijn benaderd door Dexia door middel van zogeheten cold calling, waarna adviseurs van Dexia hem hebben geadviseerd om effectenleaseproducten van Dexia af te nemen.

Het hof heeft terecht het advies onvoldoende geoordeeld om te komen tot een andere schadeverdeling.

Zie het arrest:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:590&showbutton=true

Sustainability and Financial Markets

On 28 March 2019 the Dutch Central Bank (DNB) and the Radboud  University Nijmegen organized a congres on “Sustainability and Financial Markets”.

Among the speakers was a representative of the European Commission. He elaborated on the commission’s action plan on sustainable finance. This action plan was adopted in March 2018 and sets out a comprehensive strategy to further connect finance with sustainability. Its key actions include:

  • establishing a clear and detailed EU classification system – or taxonomy – for sustainable activities. This will create a common language for all actors in the financial system
  • establishing EU labels for green financial products. This will help investors to easily identify products that comply with green or low-carbon criteria
  • introducing measures to clarify asset managers’ and institutional investors’ duties regarding sustainability
  • strengthening the transparency of companies on their environmental, social and governance (ESG) policies. The Commission will evaluate the current reporting requirements for issuers to make sure they provide the right information to investors
  • introducing a ‘green supporting factor’ in the EU prudential rules for banks and insurance companies. This means incorporating climate risks into banks’ risk management policies and supporting financial institutions that contribute to fund sustainable projects

Vide:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_nl

ESA Joint Board of Appeal rules on Swedish shadow rating cases

On 13 March 2019 the Joint Board of Appeal of the European Supervisory Authorities ( ESA’s; ESMA, EIOPA and EBA) published its decision in the Nordic banks’ appeals from the decisions of the Board of Supervisors of ESMA in the “shadow ratings” cases

The appeals were brought by four Swedish banks, Svenska Handelsbanken AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedbank AB, and Nordea Bank Abp, from decisions of the Board of Supervisors of ESMA.

The ESMA Board of Supervisors found that the Credit Rating Agencies Regulation (CRAR) had been negligently infringed by the banks by including “shadow ratings” in their credit research reports. It adopted supervisory measures in the form of public notices and fines of EUR 495,000 on each bank.

Skandinaviska Enskilda Banken AB applied to suspend the decision of the ESMA Board of Supervisors as far as it applied to it, but the Board of Appeal refused that application by its Decision of 30 November 2018.

In deciding the appeals, and in summary, the Board of Appeal upheld the decision of the ESMA’s Board of Supervisors on the central question, which was whether the banks’ credit research reports fell within CRAR, but held that the banks (which had voluntarily desisted during the course of ESMA’s investigation) had not acted negligently.

Vide the joint press release: https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/Press+Release+TEXT+-+shadow+ratings+appeals_FINAL.pdf

EBI Global Conference on Banking Regulation

On 21 and 22 February 2019 the European Banking Institute (EBI) organized its 3rd  Global Annual Conference on Banking Regulation at the Goethe University in Frankfurt. The conference was jointly organized with the European Stability Mechanism (ESM) and the Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS).

Distinguished speakers from the academia, regulators and the banking industry discussed topics like Banking Markets and prudential regulation, Bank failure and resolution and corporate governance of financial institutions.

Thank you so much EBI, ESM, IMFS and Goethe University for your hospitality.

ESMA sets out use of UK data in ESMA databases under a no-deal brexit

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published a statement on the use of UK data in ESMA databases and the performance of MiFID II calculations under a no-deal Brexit. 

ESMA is issuing this statement in relation to the impact on ESMA’s databases in a no-deal scenario, whereby the United Kingdom’s Financial Conduct Authority (FCA) will cease sending data to ESMA and will no longer have access to ESMA’s IT applications and databases. Under a no-deal Brexit, no new UK-related data will be received and processed by ESMA nor published on the ESMA website from 30 March 2019.

Vide:https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-use-uk-data-in-esma-databases-under-no-deal-brexit

Cassatielunch

Op 7 februari 2019 vond de maandelijkse cassatielunch van de Haagse cassatiebalie weer plaats. Dit keer waren wij te gast bij AantjesZevenberg te Rijswijk. Spreker was Marcus Wagemakers over de prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)

White collar crime

On 5 February 2019 Marcus held a lecture at the Erasmus University Rotterdam about white collar crime in the financial regulatory environment. Topics like the nature of – and drivers behind white collar crime were treated. Furthermore, Marcus elaborated on the criminal and regulatory enforcement mechanisms.

ESMA reports on accepted market practices under MAR

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published on 16 January 2019 its annual report on the application of accepted market practices (AMP) in accordance with the Market Abuse Regulation (MAR). AMPs are a defence against allegations of market manipulation. In particular, dealings in financial markets which are carried out for legitimate reasons and in conformity with an established AMP will not constitute market manipulation.

Vide: Market Abuse Regulation