Ontbreken beslissing in dictum

Hoge Raad

In een echtscheidingsprocedure verzoekt de vrouw verzoekt te bepalen dat de gemeenschappelijke woning aan de man wordt toebedeeld, onder de verplichting de helft van de overwaarde aan de vrouw te voldoen.

Het hof wijst dat verzoek toe, maar neemt daarover geen beslissing op in het dictum van de uitspraak.

Dat moet volgens de Hoge Raad wel; cassatie volgt.

Zie de uitspraak van de Hoge Raad:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:533&showbutton=true