Berichten Getagged: artikel 6 EVRM toegang rechter

Recht tot toegang tot de rechter: 6 EVRM

Recht tot toegang tot de rechter: 6 EVRM De Europese Octrooi Organisatie kan zich beroepen op immuniteit van jurisdictie in een geschil met vakbonden. Dit betekent dat de Nederlandse rechter onbevoegd is om te oordelen in het aan hem voorgelegde geschil tussen de Europese Octrooi Organisatie (EOO) en twee vakbonden: de Vakbondsunie van het Europees… Lees meer »

Verstek en schending artikel 6 EVRM

Verstek en schending artikel 6 EVRM Appellant in hoger beroep betaalt griffierecht niet waarna het Hof verstek verleent. Vervolgens betaalt appellant het griffierecht waarmee het verstek is gezuiverd. Dit is echter niet kenbaar uit het roljournaal. Zowel in de arresten van het Hof als in het roljournaal is vermeld dat verstek is verleend. Niet is… Lees meer »