Berichten Getagged: cassatie

Vermogensschade

In cassatie werd er onder meer over geklaagd dat het hof onjuist had geoordeeld dat voor het kunnen vorderen van vergoeding van interne kosten bepalend is of de gemeente meer of andere (interne) kosten heeft moeten maken door de fout van de notarissen en dat daarvoor onvoldoende is dat het reeds in dienst zijnde personeel… Lees meer »

Wijziging zorgverantwoordelijke vereist beslissing geneesheer-directeur

Aan de orde was een overplaatsing van een ggz patiënt binnen dezelfde instelling, maar waarbij er wel een andere zorgverantwoordelijke werd aangewezen. Het cassatiemiddel stelde onder andere de rechtsvraag aan de orde of hiervoor een beslissing van de geneesheer-directeur noodzakelijk was (artikel 8:16 Wvggz). Anders dan de rechtbank en de advocaat-generaal, oordeelde de Hoge Raad… Lees meer »

Open dag Hoge Raad

Hoge Raad

De jaarlijkse open dag van de Hoge Raad vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 september 2021. Het programma van de open dag bestaat onder meer uit lezingen van en gesprekken met president Dineke de Groot en procureur-generaal Edwin Bleichrodt (in functie per 1 september 2021). Hierop aansluitend vindt een ontmoeting plaats met respectievelijk een… Lees meer »

Cassatielunch 1 november 2018

Op 1 november 2018 vond de maandelijkse lunch van de Haagse cassatiebalie weer plaats, dit keer ten kantore van Salomons Van der Valk te Den Haag. Inleider was mr. Bruning. Besproken werden twee films van de Hoge Raad: Meer dan regeltjes uit 2006 en De zaak Jan M.

cassatie lunch Haagse cassatiebalie

Cassatie lunch Haagse cassatiebalie Op woensdag 7 februari 2018 is de volgende cassatielunch voor de Haagse cassatiebalie. Locatie: Louis Couperusplein 2 Den Haag. Inleiding wordt verzorgd door mrs Alt en Wagemakers over het onderwerp “de partijwissel in cassatie”. Zie hierover ook de bijdragen van mr. Bruning op: https://www.lawyers-specialist.nl/knowhow/    

Advocaat – Generaal: 80a RO, Hoge Raad casseert

Advocaat Generaal: 80a RO, Hoge Raad casseert Aan zijn nadere bewijsoverweging ligt naar de kern genomen als opvatting van het Hof ten grondslag dat voor het bewijs kan worden gebezigd hetgeen de raadsman van de medeverdachte [medeverdachte] ter terechtzitting in eerste aanleg in diens strafzaak heeft medegedeeld omtrent de betrokkenheid van de verdachte bij de… Lees meer »

Nationale rechter niet vrij om oordeel HvJEU ter zijde te stellen

Nationale rechter niet vrij om eigen oordeel in plaats van oordeel HvJEU te stellen. HvJEU heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat erkenning van in geding zijnde beslissing niet wegens strijd met openbare orde kan worden geweigerd. Zelfs indien schending van de merkenrichtlijn door de rechtbank in Sofia een kennelijke schending openbare orde is heeft Diageo niet alle… Lees meer »