Hoge Raad casseert in zaak van franchisenemers tegen Albert Heijn

De bezwaren van ruim 240 franchisenemers die zij in cassatieklachten hebben aangevoerd gebracht, zijn gegrond. De Hoge Raad casseert.

De Hoge Raad vindt een deel van de bezwaren van de franchisenemers terecht en oordeelt dat het gerechtshof Amsterdam bij de bepaling van de bedoeling van de partijen bij de franchiseovereenkomst een onjuiste maatstaf heeft toegepast. Ook vindt de Hoge Raad de bezwaren terecht die de franchisenemers hebben ingebracht tegen de wijze waarop het hof de begrippen ‘belastprijs’, ‘onverdeelde marge’ en ‘Action Discount Resultaat’ heeft uitgelegd. Kern van die bezwaren is dat het gerechtshof bij de uitleg van de franchiseovereenkomst en de hiervoor genoemde begrippen, een doorslaggevende rol heeft toegekend aan de wijze waarop de accountants van Albert Heijn en de vereniging van franchisenemers de franchiseovereenkomst hebben toegepast bij de controle van de afrekening tussen partijen. De franchisenemers betogen bovendien terecht dat het hof hen in staat had moeten stellen om hun stellingen te bewijzen door het horen van getuigen.

De Hoge Raad heeft het arrest van het gerechtshof Amsterdam vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof Den Haag, om de zaak verder te behandelen en te beslissen.

Ga naar de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:957&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2021%3a957