Verrichten van cliëntenonderzoek op grond van de Wwft BES.

Het Gemeenschappelijk Hof wijst de handelwijze af van een bank die verstrekking door een cliënt van op grond van de Wwft BES opgevraagde informatie wil afdwingen. Het Hof hanteert hiertoe een strikte en letterlijke uitleg van de Wwft BES, welke wet in grote lijnen overeenkomt met de Wwft. Volgens de Wwft BES hoeft de bank geen cliëntenonderzoek te verrichten, omdat met de cliënt al een zakelijke relatie bestond voor inwerkingtreding van de Wwft BES en omdat er ook geen indicaties zijn dat een van de andere gevallen zich voordoet waarin de bank verplicht is dergelijk onderzoek te verrichten vanwege een later opgekomen of gebleken (verhoogd) risico.

Zie de uitspraakECLI:NL:OGHACMB:2021:136