Wetsvoorstel digitaal procederen; ook in cassatie

Parijs 21Digitaal procederen wordt ook mogelijk in hoger beroep en in cassatie bij de Hoge Raad, als de Tweede Kamer daarmee instemt.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend.

Naar het wetsvoorstel: wetsvoorstel

De Rechtspraak werkt aan vernieuwing van gerechtelijke procedures, de minister zorgt voor de wetgeving die nodig is om de procedures te wijzigen.

In 2014 is een wetsvoorstel ingediend voor vereenvoudiging, digitalisering en vernieuwing van rechtszaken in eerste aanleg.

Hoger beroep en cassatie

Net als bij de rechtbanken wordt straks bij de gerechtshoven en de Hoge Raad digitaal geprocedeerd, beginnend met een document (de procesinleiding) waarin vorderingen en verzoeken zijn opgenomen.

Verder verandert er vooral veel in hoger beroep. Zowel procespartijen als het hof worden aan duidelijke termijnen gebonden zijn, wat de procedure overzichtelijker en voorspelbaarder maakt.

De raadsheer krijgt meer mogelijkheden om de regie te voeren, bijvoorbeeld tijdens de mondelinge behandeling, en maatwerk te leveren.

Bron:

http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Tweede-Kamer-buigt-zich-over-digitaal-procederen-in-hoger-beroep.aspx