Welkom

Wagemakers Cassatie-advocatuur is een onafhankelijk cassatiekantoor in Den Haag en richt zich voornamelijk op de procesvoering voor de hoogste rechtscolleges;  cassatieprocedures en prejudiciële procedures voor de Hoge Raad.

Daarbij wordt uitsluitend op instructie van de advocaat in de feitelijke instanties geadviseerd en geprocedeerd.

Zie de films over de Hoge Raad:

http://dehogeraadfilm.nl/video/1/

http://hogeraadfilm

Zie openingsfilm Hoge Raad

Verder (prejudiciële) procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

https://www.youtube.com/watch?v=bIjyIj7RH1Q

Daarnaast wordt geadviseerd en geprocedeerd voor het internationaal strafhof (ICC).

https://www.youtube.com/user/IntlCriminalCourt