Welkom

Wagemakers Cassatie-advocatuur is een onafhankelijk cassatiekantoor in Den Haag en richt zich voornamelijk op de procesvoering voor de hoogste rechtscolleges;  cassatieprocedures en prejudiciële procedures voor de Hoge Raad.

Daarbij wordt uitsluitend op instructie van de advocaat in de feitelijke instanties geadviseerd en geprocedeerd.

Zie de films over de Hoge Raad:

http://dehogeraadfilm.nl/video/1/

http://hogeraadfilm

Zie openingsfilm Hoge Raad

Verder prejudiciële procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en procedures voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Zie film

Daarnaast wordt geadviseerd en geprocedeerd voor het internationaal strafhof (ICC).

Zie documentaire