Welkom

Wagemakers Cassatie-advocatuur is een onafhankelijk cassatiekantoor in Den Haag en richt zich voornamelijk op de procesvoering voor de hoogste rechtscolleges;  cassatieprocedures en prejudiciële procedures voor de Hoge Raad.

Zie de films over de Hoge Raad:

http://hogeraadfilm

Zie openingsfilm Hoge Raad

Verder prejudiciële procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en procedures voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Zie film

Daarnaast wordt geadviseerd en geprocedeerd voor het internationaal strafhof (ICC).

Zie documentaire

Het kantoor is gevestigd in het Pageshuis aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Het Pageshuis is gebouwd in 1625 en bood tot in de negentiende eeuw onderdak aan de pages van de prins Van Oranje. Nu biedt deze historische locatie in de directe nabijheid van de Hoge Raad en de Raad van State onderdak aan een aantal cassatieadvocaten.

In het Pageshuis wordt ook de maandelijkse cassatielunch georganiseerd. Dan worden de actualiteiten op het gebied van civiele cassatie onderling  besproken.