Civiele cassatie

Marcus Wagemakers werd in 1994 beëdigd en is een gespecialiseerde civiele cassatieadvocaat (“advocaat bij de Hoge Raad”). Hij legt zich vooral toe op procedures bij de Hoge Raad (cassatie).

Daarnaast adviseert Marcus met name regeringen, overheden,  internationale organisaties  en ondernemingen over  arbitrage, Europees recht, Internationaal publiekrecht, Financieel recht en de daaruit voortvloeiende civiel- en strafrechtelijke implicaties. 

Achtergrond

Marcus studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en de Université Panthéon Assas   (PARIS II). Verder bedrijfskunde aan het Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) te Fontainebleau.

In de jaren negentig werd Marcus als advocaat opgeleid bij Stibbe Simont Monahan Duhot en het cassatiekantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Daarna als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zowel in de commerciële advocatuur als bij de AFM was Marcus direct betrokken bij spraakmakende zaken zoals de overnamestrijd tussen Gucci en LVMH en de kartelzaken in de bouw. Verder bij de grote zaken in het financiële toezicht, waaronder de LIBOR affaire.

Ruim 17 jaar was Marcus in verschillende functies verbonden aan de AFM. Als wetgevingsjurist was Marcus, bij de AFM en gedetacheerd bij het Ministerie van Financiën, direct betrokken bij de totstandkoming van de Wet Financieel Toezicht (Wft), de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de  Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) en de Integriteitswetgeving rond de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

In het operationele toezicht was Marcus daarna, als Hoofd Marktintegriteit en Handhaving, de primaire architect van het Integriteitstoezicht en daarmee -vaak in samenwerking met de FIOD en het Openbaar Ministerie- van de uitvoering van voornoemde toezichtwetten. In die hoedanigheid was Marcus tevens lid van de, door de minister ingestelde, Commissie meldingsplicht ongebruikelijke transacties.

Marcus beëindigde zijn loopbaan bij de AFM als diens General Counsel, de hoogste juridische functionaris van de toezichthouder. Hij spreekt, naast het Nederlands, Engels, Frans en Spaans.

Procesvertegenwoordiging

Marcus procedeert voor zijn cliënten bij de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg. 

Als cassatieadvocaat behandelt Marcus ook Wvggz zaken. Hierin kan op toevoegingsbasis cassatieadvies worden uitgebracht en cassatieberoep worden ingesteld. Wvggz zaken worden uitsluitend op instructie van de advocaat in de feitelijke instantie behandeld. 

Het kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden.

Nevenfuncties

  • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch: raadsheer plv (sinds 2005);
  • Universiteit Leiden: docent Financieel recht en Moot Court;
  • Internationaal Strafhof (ICC/CPI); counsel;
  • Raad van Discipline Den Haag: plv lid.

Zie de film over de Hoge Raad: Hoge Raad

De film over het Hof van Justitie van de Europese Unie:  Court of Justice of the European Union

De Autoriteit Financiële Markten en het interview met Marcus over flitskredieten: AFM

En het internationaal strafhof:  ICC