Welkom

Wagemakers Cassatie-advocatuur is een onafhankelijk cassatiekantoor in Den Haag en richt zich voornamelijk op de procesvoering voor de hoogste rechtscolleges;  civiele cassatieprocedures en prejudiciële procedures voor de Hoge Raad, prejudiciële procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en procedures voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Daarnaast wordt geadviseerd en geprocedeerd voor het Internationaal Strafhof. De inhoudelijke focus hier is het (civiele) schadeverhaal voor de slachtoffers.

In civiele cassatiezaken wordt nauw samen gewerkt met onafhankelijke “Best Friends” cassatiekantoren,waaronder met name:

Caspar Janssens (Kneppelhout & Korthals): https://www.kneppelhout.nl/onze-mensen/caspar-janssens;

Pieter Kuipers (Damsté): http://www.damste.nl/mensen/28578/kuipers; en

Jeroen van Weerden (Van Weerden): http://www.van-weerden.nl/index.php?p=cv

Het kantoor is gevestigd in het Pageshuis aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Het Pageshuis is gebouwd in 1625 en bood tot in de negentiende eeuw onderdak aan de pages van de prins Van Oranje. Nu biedt deze historische locatie in de directe nabijheid van de Hoge Raad en de Raad van State onderdak aan een aantal cassatieadvocaten.

In het Pageshuis wordt ook de maandelijkse cassatielunch georganiseerd. Dan worden de actualiteiten op het gebied van civiele cassatie onderling  besproken.