Samenwerking

Op het gebied van Civiele Cassatie wordt dagelijks nauw samengewerkt in een netwerk van “Best Friends” kantoren, waaronder:

Pieter Kuipers (Damsté):Damste

Jeroen van Weerden (Van Weerden): Van Weerden

Menno Bruning (Lawyers Specialist): LS

Caspar Janssens: Ploum

In internationale strafzaken die dienen voor het internationaal strafhof (ICC) wordt samengewerkt met:

Karlijn van der Voort:VvV

Er is geen derdengeldenrekening, noch aansluiting bij een Stichting derdengelden van anderen.