Samenwerking

Op het gebied van Civiele Cassatie wordt dagelijks nauw samengewerkt in een netwerk van “Best Friends” kantoren, waaronder:

Arjan Van den Steenhoven (waarneming)

 

Er is geen derdengeldenrekening, noch aansluiting bij een Stichting derdengelden van anderen.