Wvggz zaak: niet ondertekende medische verklaring

De Hoge Raad verwijst naar zijn beschikking van 16 juli 2021. Daarin  heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een medische verklaring die is opgesteld ten behoeve van het verzoek tot verlening van een machtiging in het kader van de Wvggz, moet worden ondertekend door de onafhankelijke psychiater die de verklaring heeft opgesteld.

In deze zaak staat vast dat de medische verklaring niet is ondertekend. Gelet hierop mocht de rechtbank niet op basis van deze medische verklaring een zorgmachtiging verlenen.

Zie de uitspraken van de Hoge Raad:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1143https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1272&showbutton=true