Berichten in de categorie: Europees Recht

AG Bobek: Takeover Directive precludes res judicata decisions imposing administrative penalties to parties not part of the proceedings

Advocate General Bobek rendered his Opinion in Adler Real Estate and Others  (Cases C-546/18 andC-605/18). He argues that Articles 4 and 17 of the Takeover Directive, in conjunction with Article 47 of the Charter, preclude national law provisions that provide for a decision with res judicata effects from imposing, in a subsequent administrative procedure, sanctions on parties who were… Lees meer »

Advisory Opinion EFTA Court beneficial ownership and General Data Protection regulation

In its decision of 22 December 2020, the EFTA Court issued its Advisory opinion regarding Article 30(1) of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (AML4). The Advisory… Lees meer »

Europese Commissie start gerechtelijke procedure tegen Spanje: Spaanse regels inzake administratieve aansprakelijkheid in strijd met beginselen van het EU-recht en belemmeren schadeloosstelling voor inbreuken op EU-recht.

Europese Commissie start gerechtelijke procedure tegen Spanje: Spaanse regels inzake administratieve aansprakelijkheid in strijd met beginselen van het EU-recht en belemmeren schadeloosstelling voor inbreuken op EU-recht.

Duits Constitutioneel hof verklaart uitleg Hof van Justitie voor de Europese Unie (HvJEU) ondemocratisch.

Dit is het (historisch unieke) oordeel van het Duitse Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe van 5 mei 2020. Aanleiding was een betwist opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), waarover aan het HvJEU vragen werden gesteld over de uitleg van Europees recht. De Duitse hoogste rechter meent -kort gezegd- dat het HvJEU een onbegrijpelijke en willekeurige beslissing… Lees meer »

Gelijke behandeling onderdanen lidstaten

In deze zaak is de vraag aan de orde welke verplichtingen de Nederland heeft indien aan hem door een derde land (Turkije) met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf wordt verzocht om de uitlevering van een burger van de Unie (de opgeëiste persoon) die de nationaliteit heeft van een andere lidstaat (Bulgarije).  De Hoge Raad… Lees meer »

Europese Hof van Justitie: Prejudiciële beslissing over richtlijn 93/13/EEG (oneerlijke bedingen)

De richtlijn heeft niet tot doel alle overeenkomsten die oneerlijke bedingen bevatten, nietig te verklaren, maar om het formele evenwicht dat in de overeenkomst is vastgesteld tussen de rechten en verplichtingen van de overeenkomstsluitende partijen te vervangen door een reëel evenwicht dat de gelijkheid tussen hen kan herstellen.

European Court of Justice: landmark decision Habitats directive

In a landmark decision, the European Court of Justice has ruled that wolves in the European Union cannot be hunted and killed unless Member States have proved that there is no viable alternative to lethal wolf population management. Case C-674/17 was brought by Finnish nature organisations following a decision by the Finnish authorities to allow… Lees meer »

Directive on electronic commerce 2000/31/EC

On 3 october 2019, the Court of Justice of the European Union answered the Oberster Gerichtshof (Supreme Court Austria) that the Directive on electronic commerce, which seeks to strike a balance between the different interests at stake does not preclude a court of a Member State from ordering a host provider to remove information: –        which… Lees meer »