Berichten in de categorie: Overig

Vermogensschade

In cassatie werd er onder meer over geklaagd dat het hof onjuist had geoordeeld dat voor het kunnen vorderen van vergoeding van interne kosten bepalend is of de gemeente meer of andere (interne) kosten heeft moeten maken door de fout van de notarissen en dat daarvoor onvoldoende is dat het reeds in dienst zijnde personeel… Lees meer »

Boete notaris wegens niet melden ongebruikelijke transacties in hoger beroep onderuit

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) legde aan een notaris een boete van €34.000,- op wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties. Volgens het BFT had de notaris aanleiding  te veronderstellen dat de transactie verband kon houden met witwassen en het financieren van terrorisme, had de notaris ook meldingen moeten doen van een ongebruikelijke transactie. De… Lees meer »

Verrichten van cliëntenonderzoek op grond van de Wwft BES.

Het Gemeenschappelijk Hof wijst de handelwijze af van een bank die verstrekking door een cliënt van op grond van de Wwft BES opgevraagde informatie wil afdwingen. Het Hof hanteert hiertoe een strikte en letterlijke uitleg van de Wwft BES, welke wet in grote lijnen overeenkomt met de Wwft. Volgens de Wwft BES hoeft de bank… Lees meer »

Open dag Hoge Raad

Hoge Raad

De jaarlijkse open dag van de Hoge Raad vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 september 2021. Het programma van de open dag bestaat onder meer uit lezingen van en gesprekken met president Dineke de Groot en procureur-generaal Edwin Bleichrodt (in functie per 1 september 2021). Hierop aansluitend vindt een ontmoeting plaats met respectievelijk een… Lees meer »

Jaarverslag Hoge Raad 2020

De Hoge Raad heeft zijn jaarverslag over 2020 uitgebracht. De totale instroom van civiele zaken was in 2020 439 (2019: 421). De 439 zaken betroffen in 254 gevallen vorderingszaken, 177 verzoekschriften en 8 zaken waarin prejudiciële vragen van rechtbanken en gerechtshoven werden gesteld aan de Hoge Raad. De uitstroom uitspraken bedroeg in 2020 393 (2019:… Lees meer »

Third AML Directive does not preclude national legislation which provides that the person who commits the act which constitutes the offence of money laundering, may be the same person as the person who commits the predicate offence.

The referring court was the Court of Appeal, Brașov, Romania. In the referring court’s view, the same person cannot be guilty both of the money-laundering offence, in one or other of its forms, and also of the predicate offence. The referring court notes that such an interpretation would derive not only from the preamble, but… Lees meer »

Advocate General Hogan: a third State may have legal standing in an action for annulment of restrictive measures adopted by the Council against that State

On 13 November 2017, the Council of the European Union adopted Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela. On 6 February 2018, the Bolivarian Republic of Venezuela brought an action before the General Court for annulment against the Regulation, in so far as its provisions concern it. In its… Lees meer »

Polen: daadwerkelijke rechtsbescherming

De grote kamer van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gisteren geoordeeld dat (i) de maatregel waarbij de pensioenleeftijd van de rechters van de Sąd Najwyższy (de hoogste rechter in Polen voor burgerlijke- en strafzaken) werd verlaagd, toe te passen op de zittende rechters die vóór 3 april 2018 bij deze rechterlijke… Lees meer »

Protection juridique effective

La Grande Chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne a statué hier que (i) la mesure réduisant l’âge de la retraite des juges du Sąd Najwyższy (la plus haute juridiction de Pologne en matière civile et pénale) devrait être appliquée aux juges en exercice nommés avant le 3 avril 2018 à cette juridiction;… Lees meer »