Berichten in de categorie: Civiele Cassatie

Cassatielunch

Op 7 februari 2019 vond de maandelijkse cassatielunch van de Haagse cassatiebalie weer plaats. Dit keer waren wij te gast bij AantjesZevenberg te Rijswijk. Spreker was Marcus Wagemakers over de prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)

Cassatielunch 1 november 2018

Op 1 november 2018 vond de maandelijkse lunch van de Haagse cassatiebalie weer plaats, dit keer ten kantore van Salomons Van der Valk te Den Haag. Inleider was mr. Bruning. Besproken werden twee films van de Hoge Raad: Meer dan regeltjes uit 2006 en De zaak Jan M.

Cassatielunch 6 september 2018

Op 6 september 2018 vindt de maandelijkse cassatielunch weer plaats. De Haagse cassatiebalie zal dan worden ontvangen door Delissen Martens, Sportlaan 40, 2566 LB Den Haag: https://www.delissenmartens.nl Spreker is dan mr. Alt. Onderwerp: de aan het cassatiemiddel te stellen eisen.

cassatie lunch Haagse cassatiebalie

Cassatie lunch Haagse cassatiebalie Op woensdag 7 februari 2018 is de volgende cassatielunch voor de Haagse cassatiebalie. Locatie: Louis Couperusplein 2 Den Haag. Inleiding wordt verzorgd door mrs Alt en Wagemakers over het onderwerp “de partijwissel in cassatie”. Zie hierover ook de bijdragen van mr. Bruning op: https://www.lawyers-specialist.nl/knowhow/    

Internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter voor vorderingen uit onrechtmatige daad

Internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter voor vorderingen uit onrechtmatige daad Rechtsvraag Hier stond  de vraag centraal of de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van een vordering tot schadevergoeding als rechter van de plaats waar de schade is ingetreden (het Erfolgsort) in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, EEX-Verordening, in… Lees meer »

Schade na binnentreden politie

Schade na binnentreden politie In deze zaak ging het over schade aan verhuurde bedrijfsruimte, die is toegebracht door de politie bij het binnentreden in het kader van een opsporingsonderzoek. Op grond van art. 6:101, tweede lid in verbinding met het eerste lid, BW wordt ‘eigen schuld’ van de huurder in beginsel toegerekend aan de eigenaar/benadeelde…. Lees meer »

Onrechtmatige daad. Rekening houden met belangen derden. Wanprestatie niet noodzakelijk

Onrechtmatige daad. Rekening houden met belangen derden. Wanprestatie niet noodzakelijk. Samenhangende overeenkomsten tussen o.a. projectontwikkelaar en koper, gevolgd door wijzigingsovereenkomsten. Een bij het project betrokken derde vordert schadevergoeding uit onrechtmatige daad van de koper. Moest de koper rekening houden met de belangen van de derde? Is wanprestatie noodzakelijk voor toepassing van de rechtsregels van HR… Lees meer »