Berichten in de categorie: Overig

Wetsvoorstel hoger beroep moet niet worden ingediend

De Raad voor de rechtspraak vindt dat het wetsvoorstel dat de toekomst van het hoger beroep in het bestuursrecht regelt, niet moet worden ingediend. Het voorstel lost de huidige knelpunten en zwaktes in het bestuursrecht niet op. De Raad noemt het ‘een gemiste kans om de bestuursrechtspraak in hoogste instantie(s) in één keer goed te… Lees meer »

Investigative journalists using hidden cameras

Affaire Haldiman et Autres c. Suisse, 24 février 2015, requite no. 21830/09   The convictions of four journalists who secretly filmed an insurance broker for a weekly consumer protection television series were a breach of their rights to freedom of expression, the European Court of Human Rights (pictured, Shutterstock) held recently. The case was the… Lees meer »

Schadevergoeding aan politie agenten onbelast

Krachtens rechtspositionele regeling Politieregio krijgt een agent het recht om een door de rechter toegekende vergoeding wegens beroepsmatig geleden immateriële schade tegen betaling van het nominale bedrag te cederen aan zijn werkgever. Daarin gelegen voordeel is onbelast omdat het naar maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel wordt ervaren. In de Nederlandse samenleving wordt geweld tegen politieagenten… Lees meer »

Uitgebreid motiveren leidt tot meer begrip vonnissen

Rechterlijke vonnissen worden beter begrepen sinds rechters deze uitgebreider en meer gestructureerd motiveren. Dit leidt tot een grotere acceptatie van de bewezenverklaring. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van de koepel van strafrechters, het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Strafmaat Overigens blijkt uit het onderzoek dat meer begrip voor de… Lees meer »

Advocaat Generaal: Opleggen alcoholslot blokkeert latere strafvervolging

Advies AG: opleggen alcoholslot blokkeert latere strafvervolging Als aan een automobilist wegens rijden onder invloed een alcoholslotmaatregel is opgelegd, kan hij daarna niet ook voor het rijden onder invloed voor de strafrechter worden vervolgd. Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Alex Harteveld stelt dit in een advies. Hij schaart zich in zijn conclusie achter de beslissing… Lees meer »

PG: Strafbeschikkingen moeten beter

Rapport Procureur Generaal bij de Hoge Raad: strafbeschikkingen moeten beter   De wijze waarop het openbaar ministerie strafbeschikkingen uitvaardigt, schiet op een aantal punten tekort. Dat concludeert procureur-generaal bij de Hoge Raad, J.W. Fokkens in een rapport dat aan de minister van Veiligheid en Justitie is aangeboden. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat… Lees meer »

Raad voor de Rechtspraak over kosten rechtsbijstand

Raad voor de Rechtspraak: wetsvoorstel rechtsbijstand vraagt veel van burgers Een wetsvoorstel dat de kosten van rechtsbijstand aanzienlijk moet verlagen, gaat te sterk uit van zelfredzaamheid van burgers. Mensen die nu nog recht hebben op gesubsidieerde bijstand van een advocaat, moeten volgens dit voorstel eerst proberen eruit te komen met alternatieve oplossingen, buiten de rechter… Lees meer »

Advocatuur bijgepraat over modernisering rechtspraak

De rechtspraak moderniseert in rap tempo en dit heeft gevolgen voor de advocatuur. Daarom organiseerden de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten de afgelopen twee maanden informatiebijeenkomsten voor advocaten. Door het hele land zijn hierdoor bijna 2.000 advocaten geïnformeerd over de veranderingen binnen hun vakgebied.

Hoge Raad fiscale zaak

BNB 2014/122 Hoge Raad fiscale zaak, parallel lopend met de fiscale strafzaak. Procesbelang.Rechtsmiddel ontvankelijk indien het de indiener in betere positie kan brengen. Wijze van verrekening van voorlopige verliesverrekeningen. Hoge Raad casseert. Belanghebbende heeft de zaak bij de Hoge Raad doen toelichten door Marcus Wagemakers