Berichten in de categorie: Overig

Benadeelde partij en rechtstreekse schade

Benadeelde partij en rechtstreekse schade Het hof heeft onder andere bewezen verklaard dat verdachte –samengevat- heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van oplichting en valsheid in geschrift met betrekking tot verkoopfacturen en bedrijfsadministraties. [A] heeft zich in de onderhavige strafzaak als benadeelde partij gevoegd. Blijkens toelichting van de raadsman… Lees meer »

Wetsvoorstel bestuursrechtspraak ingetrokken

Wetsvoorstel bestuursrechtspraak ingetrokken Het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel dat de bestuursrechtspraak in hoogste instantie  reorganiseert, in te trekken. Volgens het wetsvoorstel waar al 4 jaar over wordt gesproken, zouden de zaken die nu door het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden behandeld (sociaal-economisch bestuursrecht), overgaan naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van… Lees meer »

Aansprakelijkheid feitelijk leidinggeven

Strafkamer Hoge Raad wijst overzichtarrest aansprakelijkheid feitelijk leidinggeven HR geeft op hoofdlijnen een verduidelijking van het beslissingskader m.b.t. de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het “feitelijk leidinggeven” aan een door een rechtspersoon verrichte verboden gedraging Pas nadat is vastgesteld dat een rechtspersoon een bepaald strafbaar feit heeft begaan, komt aan de orde of iemand als feitelijke leidinggever… Lees meer »

International Criminal Bar association ICC BA has been formed

The ICCBA is formed and registered as an Association under the law of The Netherlands. The ICCBA is an independent professional association representing the interests of List Counsel and their Assistants practising before the International Criminal Court (ICC). On 1 June 2016 members chose David Hooper as the first president of the ICCBA during the… Lees meer »

Abonnement mobiele telefoon

In een prejudiciële beslissing heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan omtrent mobiele telefoon abonnementen. Eén prijs voor mobiele telefoon, abonnement en kredietkosten De richtlijn consumenten krediet Art. 22 lid 2 van de Richtlijn consumentenkrediet verplicht de lidstaten ervoor zorg te dragen dat de consument geen afstand kan doen van de rechten die hem… Lees meer »

Vereniging Woekerpolis.nl deels niet-ontvankelijk in collectieve actie tegen Aegon

Vereniging Woekerpolis.nl deels niet-ontvankelijk in collectieve actie tegen Aegon Den Haag , 28-10-2015 De vereniging Woekerpolis.nl had bij de rechtbank Den Haag een collectieve actie ingesteld tegen verzekeraar Aegon over 115 beleggingsverzekeringen. De rechtbank heeft geoordeeld dat voor 112 daarvan onvoldoende vaststaat dat de vereniging voldoet aan de in de wet neergelegde eisen voor het… Lees meer »

Meer geld voor rechtspraak

Rondetafelgesprek locatiebeleid: oproep tot meer geld Rechtspraak Is rechtspraak straks nog wel voldoende toegankelijk? Wat is de ‘maatschappelijke schade’ als in 7 zittingslocaties niet meer alle rechtszaken worden gedaan? Het zijn 2 voorbeelden van onderwerpen die vorige week tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het locatiebeleid van de Rechtspraak voorbij kwamen. Aanleiding voor… Lees meer »

FNV en pensioenafspraken overheidspersoneel

De Haagse kortgedingrechter heeft de eis van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) om de in de Pensioenkamer ten aanzien van de pensioenen genomen besluiten in te trekken, afgewezen. Achtergrond Op 10 juli 2015 is tussen de betrokken ministers, de overheidswerkgevers en de overige vakcentrales voor overheidspersoneel een onderhandelingsakkoord bereikt over loonruimte voor de publieke sector…. Lees meer »

Engelstalige uitspraken in maritieme zaken

De rechtbank Rotterdam start deze maand met het regelmatig publiceren van Engelstalige samenvattingen van civiele uitspraken. Dit zullen overwegend uitspraken zijn van de maritieme kamer. Dat is het deel van de rechtbank dat scheepvaart-, vervoers- en internationale handelszaken behandelt. De relevantie van die zaken strekt zich vaak uit tot (ver) buiten het Nederlandse taalgebied. Door… Lees meer »

Belang huisarts en huisartsenpraktijk

Beroep huisarts Tuitjenhorn tegen bevel inspecteur volksgezondheid ongegrond   Bevel van de inspecteur voor de volksgezondheid aan huisartsenpraktijk op grond van artikel 8, vierde lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen dat de huisarts geen zorg meer mag verlenen in de praktijk. Bij het bestreden besluit heeft de inspecteur het bevel herroepen. Hoewel het bevel is verlopen… Lees meer »