Berichten in de categorie: Europees Recht

Duits Constitutioneel hof verklaart uitleg Hof van Justitie voor de Europese Unie (HvJEU) ondemocratisch.

Dit is het (historisch unieke) oordeel van het Duitse Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe van 5 mei 2020. Aanleiding was een betwist opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), waarover aan het HvJEU vragen werden gesteld over de uitleg van Europees recht. De Duitse hoogste rechter meent -kort gezegd- dat het HvJEU een onbegrijpelijke en willekeurige beslissing… Lees meer »

Gelijke behandeling onderdanen lidstaten

In deze zaak is de vraag aan de orde welke verplichtingen de Nederland heeft indien aan hem door een derde land (Turkije) met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf wordt verzocht om de uitlevering van een burger van de Unie (de opgeëiste persoon) die de nationaliteit heeft van een andere lidstaat (Bulgarije).  De Hoge Raad… Lees meer »

Europese Hof van Justitie: Prejudiciële beslissing over richtlijn 93/13/EEG (oneerlijke bedingen)

De richtlijn heeft niet tot doel alle overeenkomsten die oneerlijke bedingen bevatten, nietig te verklaren, maar om het formele evenwicht dat in de overeenkomst is vastgesteld tussen de rechten en verplichtingen van de overeenkomstsluitende partijen te vervangen door een reëel evenwicht dat de gelijkheid tussen hen kan herstellen.

European Court of Justice: landmark decision Habitats directive

In a landmark decision, the European Court of Justice has ruled that wolves in the European Union cannot be hunted and killed unless Member States have proved that there is no viable alternative to lethal wolf population management. Case C-674/17 was brought by Finnish nature organisations following a decision by the Finnish authorities to allow… Lees meer »

Directive on electronic commerce 2000/31/EC

Middelenverslaving en Wvggz

On 3 october 2019, the Court of Justice of the European Union answered the Oberster Gerichtshof (Supreme Court Austria) that the Directive on electronic commerce, which seeks to strike a balance between the different interests at stake does not preclude a court of a Member State from ordering a host provider to remove information: –        which… Lees meer »

The option to pay by SEPA direct debit cannot be subject to a condition of residence in the national territory

The Verein für Konsumenteninformation, the Austrian Consumer Information Association, challenges before the Austrian courts a clause included in the general conditions of carriage of the German rail transport company Deutsche Bahn, according to which tickets booked on Deutsche Bahn’s website may be paid for by means of the SEPA direct debit scheme 1 only if… Lees meer »

ESMA issues positive opinions on national product intervention measures

Middelenverslaving en Wvggz

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has today issued eight positive opinions on product intervention measures taken by the National Competent Authorities (NCAs) of Germany, Spain, Bulgaria, Denmark, Latvia and Greece. ESMA’s opinion finds that the proposed measures are justified and proportionate and that it is necessary for NCAs of other Member States to… Lees meer »

Key financial information in the summary of a prospectus

The key financial information in the summary of a prospectus should present the key financial figures that provide investors with a succinct overview of the issuer’s assets, liabilities and profitability, as well as any other key financial information that is relevant for investors to make a preliminary assessment of the financial performance and financial position… Lees meer »

Supreme Court seeks answers from the european Court of Justice in BP case

On 20 April 2010, an explosion occurred on the oil drilling platform Deepwater Horizon, leased by BP and located in the Gulf of Mexico, resulting in deaths and injuries. Damage was also caused to the environment. In 2015, VEB summoned BP to appear before the District Court of Amsterdam and instituted a collective action pursuant… Lees meer »